VZORI NA&Scaron;E MOLITVE V&nbsp;Kristusu gledamo vzor na&scaron;e molitve in v združenju z njim se učimo ljubiti Očeta in brate ter sestre, kakor jih je On ljubil. Sku&scaron;amo posnemati Marijo, ki je živela kakor drugi, a je bila vedno notranje združena s svojim Sinom in je sodelovala pri njegovem odre&scaron;ilnem delu. Zgled sta nam don Bosko in don Rinaldi, ki sta črpala iz globokega združenja z Bogom tisto gorečno delavnost, ki je označevalo njuno poslanstvo. Vsak dan, če je mogoče, se udeležimo svete ma&scaron;e, molimo hvalnice in večernice, rožni venec, in kot nam naroča don Bosko: večkrat obi&scaron;čemo Najsvetej&scaron;e in se priporočimo Mariji Pomočnici kristajnov. Sveto pismo, konstitucije, ....https://dbp.rkc.si/index.php/content/display/25<![CDATA[Salezijanskost]]><![CDATA[Posvečenost]]>